Меню

Документи

Опитът на ТеРаПро като организация

Опитът на Сдружението

Доклад на Ърнст & Янг Одит ООД за икономическите загуби от ТВ пиратството в България

Доклад на Ernst&Young за икономическите загуби от ТВ пиратството в България

Бюлетин на ТеРаПро, март 2016

Бюлетин на ТеРаПро, март 2016

Бюлетин на ТеРаПро, февруари 2016

Бюлетин на ТеРаПро, февруари 2016

Устав на Сдружение за защита на легалното разпространение на програми - ТЕРАПРО

Устав на ТеРаПро

Презентация на ТеРаПро

TeRaPro Presentation (English version) Презентация на ТеРаПро