Меню

Новини

Пиратството на телевизионно съдържание е престъпление, което ощетява правоносителите, кабелните оператори, платформите, добросъвестните потребители на телевизионни продукти и държавата.

Интервю на Изпълнителния директор на ТеРаПро в "Тази сутрин" по БТВ за филма "Авторското право: и ти си автор, и ти можеш да спечелиш от това“

30 Октомври 2018

Интервю на Изпълнителния директор на ТеРаПро в "Тази сутрин" по БТВ за филма "Авторското право: и ти си автор, и ти можеш да спечелиш от това“.

С окончателно решение ВАС потвърди решението на КЗК, с което Комисията установи, че не е извършено нарушение на ЗЗК от страна на „Булсатком” EАД

12 Октомври 2018

С окончателно решение от 04.10.2018 г. по адм. дело № 7676/2018 г. петчеленен състав на Върховния административен съд потвърди решение № 4304/03.04.2018 г. на тричленен състав на съда по адм.д. № 4144/2015 г. и остави в сила решение № 166/18.02.2015 г.