Национално проучване за измерване на пазара на платени ТВ услуги и Интернет и резултатите от него


  12-06-2018

С идеята за изсветляване на сивия сектор на пазара на телевизионни и интернет услуги в този панел се проведе диалог между представителните на публичната власт и бизнеса, базиран на извършените до този момент пазарни проучвания, в т.ч. и предварителни данни от най-новото Националното проучване на Би Медия Консултант и публично достъпните данни в годишните доклади на КРС. Бяха очертани проблемните зони и обсъдени възможностите за тяхното преодоляване. Цената за пиратство на съдържание е изключително висока – загубата за създателите на съдържание, потребителите, медийната и телеком индустрия, хазната и икономиката като цяло.

Росен Желязков, председател на Комисия за регулиране на съобщенията, сподели, че СЕМ и КРС нямат единна позиция и не намират своята ефективна роля в процеса на мониторинг и регулиране на пазара на платени телевизионни и интернет услуги. В момента пазарът се наблюдава на принципа на самооценката – кабелните оператори попълват декларации, в които сами посочват броя на абонатите си. Има нужда от обективна оценка. Въпросът е да се дефинира тази обективна оценка и органите, призвани да осъществяват контрола, да я припознаят.

София Владимирова, председател на Съвета за електронни медии, увери участниците в конференцията, че СЕМ не е безразличен към незаконното разпространение на съдържание. Регулаторните органи споделят обща нагласа за търсене на работещи решения с цел защита на съдържанието и на неговите създатели.

Господин Йовчев, изпълнителен директор на БТВ Медиа Груп, определи две основни явления на пазара в България – пиратство и underreporting(деклариране на по-малък брой абонати). Един от основните приходи на всяка телевизия идва от продажбата на телевизионно съдържание. Декларирането на по-малко абонати има отражение върху държавния бюджет под формата на по-малко внесени данъци и върху съдържанието, което телевизиите създават, защото с по-голям ресурс те биха създавали по-добро съдържание.  

Атанас Добрев, главен изпълнителен директор на Виваком, определи нарушенията на пазара на телевизионни и интернет услуги като попълване на документи с невярно съдържание и го дефинира като престъпление.

Али Пирзада, Ърнст&Янг, показа данни от проучване, направено по поръчка на ТеРаПро през 2016 г., което ясно показва underreporting-а и негативните резултати от него. Проучването представлява икономически анализ на загубите за индустрията, причинени от комбинирания ефект на пиратството на телевизионно съдържание и невярното отчитане на абонати. Загубите за индустрията от тези негативни явления се около 150 млн. лева годишно.


     

Горе