Сътрудничество между митническите органи за противодействие на движението на пиратски и фалшиви стоки на Балканите


  13-06-2018

Обменът на информация и публично-частното партньорство са ключови за борбата с фалшифицираните и пиратските стоки.

В рамките на четвъртия и последен панел от Конференцията участниците констатираха трайните за региона негативни последици от феномена фалшифицирани стоки, загубите за държавата и легитимния бизнес. На преден план бе изведена необходимостта от активна съвместна позиция от всички заинтересовани страни в публичния и частния сектор с цел защита на общия пазар като същностна ценност на ЕС. Участниците се обединиха около тезата, че защитата на потребителите от опасните фалшиви стоки е от първостепенно значение и зачитането на правата върху интелектуална собственост е ключов фактор за качествено и необратимо подобряване стандарта на живот на балканските народи в стремежа им за равнопоставеност в голямото европейско семейство. Бяха обсъдени приетите в законодателството на ЕС процедури, които улесняват правоприлагането и намаляват административната тежест, както за притежателите на права върху интелектуална собственост, така и за митническите администрации. Експертите, взели участие в панела, приключиха работа с конкретни предложения за регионални и национални инициативи за публично-частно партньорство, насочено към повишаване ефективността на закрилата на правата върху интелектуална собственост.

Емил Димитров изрази своето задоволство от представителството на почти всички митнически администрации от Балканския регион. Сенчестата икономика генерира престъпност. Икономическите загуби са огромни. Това събиране представлява една голяма крачка, която може и трябва да прерасне в обща стратегия срещу движението на пиратски и фалшиви стоки.

Явор Колев, началник отдел „Киберпрестъпност” към ГДБОП, обърна внимание на това, че търговията с фалшиви и пиратски стоки е преодоляла физическите граници на държавите, защото се извършва чрез интернет страници и магазини. По този начин разпространителите на фалшиви стоки достигат до огромен брой потребители.  Явор Колев допълни, че капацитетът на службата за противодействие на подобен род престъпления се повишава след като звеното е прераснало от сектор в отдел и има увеличен кадрови състав.

Една от основните теми беше обменът на информация, като се постави въпрос за създаване на база данни за нарушения в областта на интелектуалната собственост, която да се достъпва не само от държавите от ЕС, но и други балкански държави.

Фокус на дискусията беше и публично-частното партньорство в областта. Пример за такова е обучението на митническите служители, което се извършва от страна на правопритежателите. По този начин се повишава информираността на митническите служители и те по-ефективно разпознават фалшивите стоки.

„Регламент 608  изисква правопритежателите да подават информация и за веригата на доставка на своите стоки, което е изключително полезно при идентифицирането на проблемни пратки“, уточниха представителите на агенция „Митници“, които взеха участие в панела.

По време на дискусията стана ясно, че много от държавите в региона, които все още не са част от Европейския съюз, прилагат процедури, синхронизирани с Регламент 608.

Участници в дискусията:

 • Емил Димитров, председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
 • Явор Колев, началник отдел „Киберпрестъпност”, ГДБОП
 • Гергана Чешмеджиева, главен експерт, агенция „Митници“, България
 • Любка Цветкова, главен експерт, агенция „Митници“, България
 • Nebojsa Andjelkovic, директор дирекция „Защита на интелектуалната собственост”, Митническа администрация, Сърбия          
 • Arber Habili, експерт от сектор „Защита на интелектуалната собственост”, Митническа администрация, Албания
 • Mediha Tuba ÇELİK, експерт, Митническа администрация, Турция
 • Burak Cihan Ürkmez, експерт, Митническа администрация, Турция
 • Efi Konstaragkou, експерт, митница „Аерогара“, Гърция
 • Sadjie Topojani, началник сектор „Защита на интелектуалната собственост”, Митническа администрация, UNMIK
 • Emmanuel Tavlas, Louis Vuitton
 • Alexandra Sapir, Grapa
 • Веселина Мартинова, FF Group, представител на Nike Group
 • Андрея Андреев, представител, Adidas Group
 • Moдератор: Велизар Соколов, управител на АРСИС Консултинг

     

Горе