Технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг на телевизионно съдържание


  12-06-2018

Една от основните задачи пред участниците в конференцията „3P for IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост“ е да представи технологични решения, които дават възможност на правоприлагащите органи да превъзмогнат остарелите и вече неефективни практики в своята контролна дейност и да отговорят на предизвикателствата на XXI век. Поетапното въвеждане на новите технологии и тяхното интегриране в усилията на държавата да преодолее проблема с интелектуалното пиратство е още една значима крачка към електронното управление и електронното правителство.

Липсата на работещ механизъм за мониторинг на телевизионното съдържание води до злоупотреби, липса на контрол. Проучване, поръчано от ТеРаПро, показва, че около 500 програми се разпространяват незаконно.

Димитър Радев от НОВА Броудкастинг Груп смята, че в никакъв случай не бива да свикваме с феномена на пиратството. Не можем да си позволим и един ден пиратите да оперират свободно. Проблемите бързо намират пътя си от един пазар на друг. Ако виждаме беззакония в сферата на интелектуална собственост, това се пренася върху целия икономически сектор.  

Георги Харизанов, изпълнителен директор на ТВ Европа, очертава размерите на проблема с нелегалното разпространение на телевизионно с съдържание - 80% от работещите кабелни оператори разпространяват ТВ Европа пиратски.

Максим Заяков от БУЛСАТКОМ разчита присъствието на толкова представители на институциите и на индустрията по време на конференцията като проява на воля за търсене на адекватни решения.

Лоренц Ферчер и колегите му от Аdscanner предлагат технологично решение за дистанционен мониторинг на разпространяваните телевизионни програми от страна нa кабелните оператори до крайните абонати. Технологията ще бъде разработена и финансирана от индустрията и ще дава възможност за непрекъснат 365/24/7 дистанционен мониторинг на разпространяваното телевизионно съдържание. Системата ще се оперира от ресорните държавни органи през централизиран интерфейс. Тя е затворена и достъп до предоставяната от нея информация ще имат единствено строго определени държавни служители. Приемането на системата от страна на контролните органи като признато технологично средство за установяване на нарушения на действащото авторско-правно и медийно законодателство ще им даде възможност да предприемат бързи и ефективни действия по компетентност срещу нарушителите.

Конференцията откри Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. По думите му борбата със сивия сектор трябва да бъде постоянна и да обединява усилията на всички институции и организации, които имат отношение към съответния сектор.

Вежди Рашидов изпрати поздравителен адрес до участниците в конференцията като подчерта, че интелектуалната собственост е част от културното богатство на нацията. „Благородни са усилията на всички, които влагат енергия, знания и опит в опазването на това безценно наследство“, написа г-н Рашидов.

Основна цел на конференцията „3Р for IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост”, организирана от ТеРаПро и партньорските организации Българска ИДЛО Алумни Асоциация, Агенция за връзки с обществеността DD Agency и юридическа кантора АРСИС Консултинг по програма на Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO, е създаването на публично-частно партньорство за подобряване на правоприлагането в областта на интелектуалната собственост.


     

Горе