Част от ТВ пазара се фантомизира


  30-08-2015

"Терапро" беше създадена преди около година. Какво свършихте досега?
- Задачата на всяка нова организация през първите месеци или една година е да се позиционира, да намери облика, партньорите си и практическите способи да постигне целите си. Мисля, че за една година "Терапро" успя да намери своето място, да се представи пред обществеността и специализираните органи в сектора и да установи контакти с браншовите организации на пазара на разпространение на тв съдържание. Независимо от това, че тези организациите са доста, "Терапро" успя да дефинира позицията си - тя е единствената правозащитна по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Освен в средите на бизнеса насочихме голямо усилие и да запознаем публичната власт и държавните органи с целите ни и респективно - да влезем в изпълнение на някои конкретни задачи. В това число - работим вече с Министерството на културата, със Съвета за електронни медии (СЕМ), с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и разбира се, с МВР и специализирания сектор, който се занимава с компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната собственост към ГДБОП. В резултат на тези контакти вече са налице и проверки на контролните органи срещу определени кабелни оператори.

Вече имаме и партньорство с PR агенция, която да подпомага дейността ни. Доколкото една от задачите ни е да извършваме и наблюдение и проучване на пазара, вече имаме подизпълнители и за тази дейност, а в момента търсим и дигитални способи в тази посока. Така че "Терапро" вече е жива организация.

Доказателство за това е, че има и сериозен и добре организиран отпор срещу нея. Но всеки отпор предизвиква и ответните действия и на този етап не виждам причина да не ги предприемем. Отпор срещу защитата на авторските права в България винаги е имало и той е бил добре организиран и финансиран. Но винаги по един или друг начин се стига дотам законът да бъде спазен. Просто колкото по-кратък е този път, по-малко са щетите.

Какви проверки се правят и какъв е резултатът от тях?
- На база на пазарното проучване, което правим, установихме, че съществуват региони и оператори, при които се наблюдава много голямо разминаване между съдържанието, което те регистрират като лицензирано от доставчиците на тв програми, и това, което абонатите получават реално. На база на тази наша информация и запитвания до СЕМ ние сме установили няколко кабелни оператора, за които сме придобили достатъчно данни да считаме, че е възможно да предават пиратски програми наред с тези, за които имат лицензи.

И тъй като разпространението на тв програми без необходимото по закон съгласие от носителите на правата е и административно нарушение по Закона за авторското право и сродните му права, и престъпление по смисъла на чл. 172 а от Наказателния кодекс, сме подали информация съответно до Министерството на културата и до МВР.

Какви са санкциите по двата закона за разпространение на тв програми без лиценз?
- По Наказателния кодекс санкциите са дадени като рамка - при първо нарушение извършителят се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба до 5 хил. лв., а при повторно - лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 3 до 10 хил. лв. При административните нарушения наказанията са глоба или имуществена санкция от 2 до 20 хил. лв., а при повторно и всяко следващо нарушение в рамките на една година - от 3 хил. до 30 хил. лв., като предметите на нарушението се отнемат в полза на държавата. Тоест санкциите са достатъчно сериозни и ако бъдат наложени с цялата строгост на закона, биха представлявали сериозна причина за размисъл дали е икономически резонно да се прибягва до нарушения.

На какъв етап са проверките?
- Предварително разследване, тоест досъдебна фаза по наказателните производства. А по административните са образувани преписки, които не са приключили. Тоест още няма наказателните постановления, но очакваме това скоро да се случи.

Кога?
- Надявам се до края на тази година поне по административните производства да има решения.

Кои са операторите?
- Не мога да кажа имената им на този етап именно защото производствата срещу тях вървят. Но операторите са в Ямбол, Русе и Благоевград. Общо четири на брой.

А по какъв начин установихте, че те разпространяват нелицензирано съдържание, тоест пиратстват?
- По разбираеми причини не искам да влизам в големи подробности. Но при всеки случай се извършва оглед при абонати на опора, обществени места, до които той доставя съдържание, когато се налага и има необходимост и в апаратните станции или офисите. Съгласно приложимата законова процедура се изземват доказателства, които установяват имащи отношение към случая факти и обстоятелства. Събират се данни от достъпните публични регистри и становища от регулаторните органи.

Кои канали се пиратстват най-много?
- Не мога да кажа, няма тенденция. Имаме наблюдение предимно върху програмите на телевизиите, които са наши членове.

Кои са членовете ви в момента?
- От разпространителите това са "Мобилтел", БТК, "Булсатком" и "Близу", а от телевизиите - bTV, "Нова", FOX, HBO и Discovery. И наблюдаваме пазара за техните програми. Но ако компетентните органи направят проверка и установят, че се пиратстват други програми, те могат да наложат санкция и спрямо тях. Формално не е необходимо да има сигнал.

Налагаха ли се наказания преди да започнете да давате сигнали?
- Въпреки че престъпленията срещу интелектуалната собственост са от общ характер, съществува и един modus operandi (начин на действие - бел. ред.), който е наложил да не се правят проверки или поне да не се влиза в сложни наказателни процедури, ако няма сигнал от ощетения - този, чиито програми се пиратстват.

Тоест СЕМ и Министерството на културата избягват да влизат в тях?
- Не съвсем. Понякога го правят, но позитивната практика показва, че когато е налице публично-частно партньорство, резултатите винаги са по-добри. Веднага искам дебело да подчертая, че ние по никакъв начин не се опитваме да изземваме правомощията на държавните органи. Това, което правим, е да им оказваме допустимото в рамките на закона съдействие - особено що се касае до предоставянето на информация. Ние сме хората, които имат пряк поглед върху пазара и знаят как работи законният бизнес. Не можем да очакваме полицията или Министерството на културата да имат детайлно познание върху спецификата на материята. А и освен това на тях са им възложени по закон толкова много задачи, че наличният им административен ресурс е абсолютно недостатъчен.

Знаете какво е обвинението на малките оператори към вас - че сте сдружение на големите разпространители, създадено, за да мачка останалите.
- Единственото, което мога да кажа по тази тема, е, че "Терапро" е отворена организация. Всеки може да стане на член, но ако декларира и докаже, че работи в съответствие със законите. Всички наши членове са такива. Ако малките оператори си намират едно или друго извинение защо да не са законни, нека не хвърлят вината върху "Терапро" за това, че се опитва да работи в името на създаването на здравословен, лоялен и конкурентоспособен пазар и да следи за спазването на закона. Провел съм достатъчно срещи с по-малките оператори и техните организации. Те непрекъснато си намират някакви причини да не са законни. А аз мисля, че човек трябва да направи финансовия план на бизнеса си така, че да може той да работи в рамките на закона.

Реалистични ли са крайните цени на тв доставките в България според вас?
- По никакъв начин не мога да коментирам това, въпросът е изцяло пазарен и извън компетенциите на организацията.

Питам ви, защото малките участници на пазара смятат, че големите телекоми кроссубсидират този си бизнес с печалбите си от мобилните комуникации, за да завземат абонатите им.
- Това са търговски взаимоотношения и аз не мога да преценя.

Наскоро беше създаден регистър на КРС кой оператор колко абонати има с информация от самите тях. Излезе, че проникването на платена телевизия сред населението в страната е под 60%, което очевидно не е вярно и се разминава с всякакви други проучвания на пазара. Какъв е коментарът ви?
- Поглеждайки данните в регистъра и в годишния доклад на КРС, от една страна, и данните, събрани от други независими източници до момента, от друга, се наблюдава огромно разминаване. То най-вероятно се държи на факта, че компаниите са подали неверни данни в КРС. Но по-важното е, че не се предприемат мерки от страна на регулатора чрез дадените му от закона правомощия доколко подаваната му информация е вярна.

Какво може да направи КРС?
- Най-малкото може да налага санкции, когато оператор извършва дейност, без да е заявил своето намерение за това. Освен това в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) има задължение за операторите да предоставят индивидуалните договори с абонатите и изричен списък с разпространяваните от тях програми. В много случаи или изобщо няма договор, или няма списък с програмите към него. Контролната политика на КРС в тази посока е все още доста неясна.
Всъщност най-големия абсурд се състои в това, че КРС може да осъществява контрол върху дейността на регистрираните оператори на база на предоставяната от тях доброволно информация, но твърди, че не разполага с необходимия ресурс и средства за реалната проверка на нейната достоверност. Тоест сивият сектор е извън обхвата на техния контрол. Не знам да се прави много за сравняване на декларираните договори и реалните абонати. И въобще дали има такива договори. Това до голяма степен освен на практика е и въпрос на законодателни промени, свързани с контролните правомощия на КРС.

КРС и сега има това право.
Така е. Но това, което се случва напоследък, е тревожно, и за него ще поискаме нарочна среща с комисията. Наблюдава се сериозен процес на фантомизация на дейността на кабелните оператори. Досега те по някакъв начин се опитваха да излязат на светло - да се впишат в публичните регистри, да подадат информация, макар и непълна, за програмите, които разпространяват, и за броя си абонати и т.н. Но в момента, в който пиратските оператори усетиха напрежение, започна един засилен процес на изчезване. Имам предвид прекратяване на договори, отписване от регистъра на СЕМ, от този на КРС и т.н.

По сегашния закон, ако не съществуваш, не можеш да бъдеш проверен.
- Можеш. Но трябва някой да иска да те провери. Ако си фантом, това вече става много трудно. Но освен фантоми при разпространението на съдържание оператори стават пирати и по отношение на държавата, включително и що се отнася до плащането на данъци. В момента се правят всякакви движения в тази посока - продават се дружества, фирми, които са проверени, се ликвидират, изпразват се от дейност, прекратяват договорите си, прехвърлят ги и т.н. Затова настоях за среща с КРС, за да потърсим варианти да установим и спрем този процес. Инспекторите на КРС могат да установят кое дружество се е "свалило" от техния регистър, но реално работи. Тогава освен нарушенията към авторските права ще се окаже, че то прегазва още куп закони, включително данъчни. Но ако държавата абдикира от задълженията си в случая и така даде зелена светлина на този процес на фантомизация, пазарът ще пострада много, и то скоро.

Много е притеснително, особено по места, срастването на бизнеса, особено когато той е в една или друга форма медиен, с местната съдебна и изпълнителна власт. Валят неописуеми прокурорски постановления за прекратяване или отказ за образуване на производство за нарушение. Примерно имаше мотив в прокурорско постановление в стил "техническата експертиза казва, че по кабела освен интернет могат да текат и тв програми, тоест няма проблем". Без въобще да се анализират нарушенията на авторските и сродните права - щом има кабел, престъпление няма, защото собственикът на кабела е регистриран в КРС като доставчик на такива услуги. Това, че върху тези програми има авторски права, въпросния прокурор не го интересува.

И все пак по какъв начин регулаторът може да се намеси?
- КРС би могла да извършва независими пазарни проучвания, за да удостовери информацията, която получава. И да съпоставя не данните от външни проучвания, и тези в регистъра си, а да прави сравнение между резултатите от собствените си проучвания и декларациите на операторите. И ако има разминаване, да се самосезира за нарушение на закона. Не може да има ситуация като сегашната, в която СЕМ например изобщо не успява да се свърже с 24 оператора, които са длъжни да предоставят поне два пъти годишно актуална информация в СЕМ за придобитите права за разпространение на съдържание.

Споменахте, че имате подизпълнител за проучване на пазара?
- Да, той извършва физическо наблюдение. Тоест използваме човешки ресурс, за да се наблюдава какво съдържание разпространяват операторите.

Цялата тази тема има и друга страна. Както операторите лъжат за това колко абонати имат, за да плащат по-малко, и крият абонати, така и телевизиите нямат единни тарифи за програмите си, а цените са тайни и различни за всички.
- Не мога да коментирам тази тема, това са търговски отношения. Наистина нерядко биваме адресирани с този въпрос. Но ние сме правозащитна организация и нищо друго. Определянето на цените, начините на пакетиране и офериране, отстъпките не само не са в профила си, но и не искаме да ги знаем. Ако телевизиите имат тяхна си браншова организация, нека тя да бъде адресирана.

При две големи телевизионни групи на пазара няма особена нужда от браншова организация.
- Аз не мисля, че България е уникална с това. Но пък е уникална с раздробения си разпространителски сектор. Пазарните условия са такива, че изискват този сектор малко по малко да се окрупнява. Търговският усет трябва да накара малките оператори да търсят форми на сдружаване, съвместна дейност помежду им или изобщо обединение, което да ги прави конкурентни на по-големите. Големите съществуват и не можем да ги накараме да изчезнат. Оттук нататък топката е при малките оператори - да намерят конкурентен начин да работят, а не непрекъснато да се оплакват, че някой иска да ги смачка. Все едно малките магазинчета да обвиняват моловете в геноцид.

В случая на преговорите с телевизиите недоволни са и големите оператори.
- Ако човек може да получава нещо без пари или много евтино, винаги ще предпочете тази ситуация да се запази.

в. Капитал


     

Горе