ТеРаПро

Сдружение за защита на
легалното разпространение на програми

За нас

Сдружението за защита на легалното разпространение на програми - ТеРаПро представлява и защитава правата на създателите и разпространители на телевизионни програми и аудио-визуални произведения, работи за чист и легален бизнес, за защита на инвестициите и е носител на новаторски идеи и визия за развитието на телевизионния пазар в България. Дейността на сдружението се базира на принципите ефективност, прозрачност и конкуренция.

ТеРаПро е браншова организация, създадена с цел установяване на законосъобразност на пазара за разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения, преодоляването на практиките за незаконосъобразното им разпространение и укриване на реалния брой абонати на предлаганите услуги.

Повече за нас
  • ТеРаПро е сдружение, основано на принципи, последователно и предвидимо поведение, следващо върховенството на закона, добрите бизнес практики и качество.
  • ТеРаПро призовава за нулева обществена толерантност към телевизионно пиратство.
  • ТеРаПро цели създаването на благоприятни условия за развитието на телевизионния пазар в България, базиран на ефективност, прозрачност и конкуренция.

 

 

Повече за нас

Новини

Всички новини

Публикации

Всички публикации

Горе