„Държавен вестник“ обнародва Закона за авторското право


  17-06-2019

Промените в Закона за авторското право целят изсветляване на сивия сектор на бизнеса, свързан с доставката на телевизионно съдържание. Те бяха наложителни поради многото случаи на нерегламентирано разпространение на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните оператори.

С приемане на последните промени в ЗАПСП Министерство на културата ще следи дистанционно за нарушения на закона чрез въвеждане на автоматизирани средства за контрол. Чрез дистанционния мониторинг се затягат мерките срещу пиратството на телевизионно съдържание. Промените в частта с връчването на АУАН и НП ще доведат до повишаване на успеваемостта на административно-наказателните производства, а възможността КРС да използва други достъпни източници на информация в своите годишни доклади ще преодолее негативната тенденция, която съществува на пазара, а именно заниженото отчитане на абонати от страна на кабелните оператори.  

Законът влиза в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник, брой 47 от 14 юни 2019 г.


     

Горе