Ernst&Young актуализира по поръчка на ТеРаПро данните от своя Доклад за последиците от пиратството на телевизионно съдържание и заниженото отчитане на абонати върху пазара с информация за 2022 г. В настоящата публикация е качен линк към Executive summary на доклада.


  16-02-2023

EY Summary of Report dated 15 February 2023.pdf


     

Горе