Конференция 3P for IP в България ще изгради мост между публичния и частния сектор, за да осигури по-добра закрила на интелектуалната собственост


  30-05-2018


Конференцията “3P for IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост“ се организира от Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро и партньорските организации Българска ИДЛО Алумни Асоциация, Агенция за връзки с обществеността DD Agency и юридическа кантора АРСИС Консултинг по програма на Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO.
В събитието ще вземат участие 70 участници, сред които представители на българските държавни институции и бизнеса, местни и международни неправителствени организации и представители на публичния и частния сектор от Румъния, Гърция, Австрия, Турция, Сърбия, Македония и Косово. В различните панели на конференцията участие ще вземат и високопоставени представители на изпълнителната и законодателната власт.
Конференцията ще се проведе на 12 юни 2018 г. в литературен клуб „Перото“ при Националния дворец на културата, София. Събитието съвпада с Българското председателство на Европейския съюз и се очаква да привлече значително международно внимание и отзвук по отношение на поставените теми.
Главната цел на конференцията е да създаде възможност за формиране на стабилно публично-частно партньорство за повишаване ефективността при правоприлагането в областта на интелектуалната собственост. В програмата на конференцията са включени следните панели:
 

  • 1. Технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг на телевизионно съдържание
  • 2. Национално проучване за измерване на пазара на платени ТВ услуги и интернет и резултатите от нея
  • 3. Законови дефицити в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост
  • 4. Сътрудничество между митническите органи за противодействие на движението на пиратски и фалшиви стоки на Балканите

 
За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с организаторите и партньорите по проекта – Сдружение за защита на легалното разпространение на програми – ТеРаПро, юридическа кантора АРСИС Консултинг, Българска ИДЛО Алумни Асоциация и Агенция за връзки с обществеността DD Agency. 
 
terapro.org  
arsis.cc   
bgidlo.org/   
ddagency.com
 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Информационните дейности и публикациите, свързани с изпълнението на проекта, отразяват становищата на авторите и EUIPO не носи отговорност за съдържанието в тях.
 


     

Горе