Кражбата на интелектуална собственост (in English)


  22-01-2016

През 2008 г. е приет нов федерален закон, определящ по-строги наказания за престъпниците, които се занимават с кражба на интелектуална собственост, който да бъде в крак с глобализацията, е-търговията и с напредъка на технологиите. 2016: Технологичният напредък продължава с още по-бързи темпове.

Федерално бюро за разследване


     

Горе