КРС - решение № 46 от 28 януари 2016 г.


  05-02-2016

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 46 от 28 януари 2016 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с предоставяне на координиран честотен ресурс за територията на гр. София.

Комисията за регулиране на съобщенията

     

Горе