Пълна промяна в СЕМ, БНР и БНТ


  30-01-2016

Началото на медийната година започва с три ключови промени. Заради изтичащите по закон мандати предстои почти пълна подмяна на състава на Съвета за електронни медии (СЕМ) и избор на нови генерални директори на БНР и БНТ.

capital.bg


     

Горе