Прессъобщение на ЕРГА


  04-02-2016

Приключи едногодишната работа по три теми от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги - „Защита на непълнолетните в конвергентна среда”, „Материалната юрисдикция в конвергентна среда” и „Независимост на регулаторите”.

Съвет за електронни медии


     

Горе