Реномираната одиторска компания Ernst&Young актуализира по поръчка на ТеРаПро своя Доклад за последиците от пиратството на телевизионно съдържание и заниженото отчитане на абонати върху пазара на разпространение на радио-и телевизионни програми и икономиката като цяло.


  27-10-2020

EYReportforTerapro20010920.pdf


     

Горе