С окончателно решение ВАС потвърди решението на КЗК, с което комисията установи, че не е извършено нарушение на ЗЗК от страна на „Булсатком” ЕАД


  12-10-2018

С окончателно решение от 04.10.2018 г. по адм. дело № 7676/2018 г. петчеленен състав на Върховния административен съд потвърди решение № 4304/03.04.2018 г. на тричленен състав на съда по адм.д. № 4144/2015 г. и остави в сила решение № 166/18.02.2015 г. на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-607/2013 г., с което се установява, че не е извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 и по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Булсатком” EАД.

Инициатори на производството пред Комисията са членовете на Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ Клуб 2000” - „Вирджиния -Ер Ен” ЕООД, гр. Бургас, „Делта ТВ” ООД, гр. Русе, „Елитком” ООД, гр. Пловдив, „Кабелнет” ООД, гр. Русе, „Интерсат” ООД, гр. Мездра, „Мултимедиа БГ” ЕООД, гр. София, „Пан телеком” ЕООД, гр. Ихтиман. В своето искане те твърдят, че има извършени нарушения по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на „Булсатком” EАД.

Решение на ВАС от 04.10.2018 г. по адм. дело № 7676/2018 г.


     

Горе