Стартира новият сайт на „ТеРаПро“


  29-02-2016

Сайтът на Сдружението за защита на легалното разпространение на програми ще информира за развитието на телевизионния пазар у нас.

 

Какво се случва у нас на полето на телевизионния пазар и какви действия се предприемат за защита на легалното разпространение на телевизионно и видео съдържание и програми, информира новият сайт на Сдружението „ТеРаПро” – terapro.org, функциониращ отскоро.

„Необходимо е всички ние да работим за създаване на среда на обществена непримиримост към нарушаването на авторските права, интелектуалната собственост и пиратството във всички негови разновидности“, казва изпълнителният директор на „ТеРаПро“ Велизар Соколов и допълва: „ТеРаПро ще продължава да си сътрудничи както със сродните си организации, така и с Министерството на културата, Съвета за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията, МВР и всички правораздавателни органи с цел защита на авторските права и интелектуалната собственост.“

„ТеРаПро” е правозащитна по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права организация в България в областта на правата върху телевизионно и видео съдържание. Учредено през 2014 г., сдружението си поставя за цел нормализирането на пазара на медийно съдържание и създаването на благоприятни условия за развитие на законен и прозрачен бизнес.


     

Горе