Терапро се присъедини към "Варшавската декларация"


  16-11-2018

На 18 и 19 октомври т.г. Варшава беше домакин на Международната среща за защита на творческото съдържание. Организатор на събитието беше полската организация СИГНАЛ с финансовата подкрепа на Европейската обсерватория за закрила на правата върху интелектуална собственост. В конференцията участваха 120 представители на 34 международни и местни неправителствени организации, държавни институции и компании от цяла Европа и света, сред които множество сродни на ТеРаПро анти-пиратски организации, правоносители като HBO и Discovery, големи международни компании като Warner Bros, както и служители на Испанската национална полиция.

Като заключителен документ на събитието делегатите приеха декларация, наречена "Варшавската декларация" - инструмент за международно сътрудничество за борбата с пиратството. Декларацията е изготвена в духа на публично-частното партньорство за противодействие на пиратството, което беше основна тема и на организираната от ТеРаПро конференция на 12 юни т.г. в НДК.  

"Варшавска декларация" подчертава значението на международното сътрудничество между организациите, държавните институции и бизнеса в борбата с незаконното разпространение на творческо съдържание. Тя изразява готовност за споделяне на най-добрите практики и ефективни методи за борба с интернет пиратството, натрупания опит в правните и оперативни действия, различни образователни инициативи и начинания за повишаване на масовата култура при използване на защитени обекти на интелектуалната собственост онлайн.

Най-голямото предизвикателство на творческия пазар, свързано с пиратството е нарастващия глобален обхват на кибер престъпността. Други основни предизвикателства са използването на нови технологии за незаконно разпространение на съдържание, използването на крипто валути като нов метод за плащане, както и липсата на единно Европейско законодателство и непълното прилагане на отделните директиви в някои страни.

Warsaw Declaration 13.11.2017


     

Горе