В България се наблюдава висока обществена толерантост към престъпленията, свързани с интелектуалната собственост


  28-11-2015

Трудна задача ли е борбата с телевизионното пиратство у нас?
- Трудна е навсякъде, но се опасявам, че у нас има фактори, които на моменти я правят невъзможна. Правоохранителните органи полагат усилия за противодействие на незаконното разпространение на защитени обекти на авторско право, но, уви, съдебната система все още не е в състояние да откликне на предизвикателствата на този вид престъпност. В определени населени места много ясно се наблюдава срастването на бизнеса с местната изпълнителна и съдебна власт.

Като организация "Терапро" настоява само за едно
- да се спазва законът. Но както и в много други области, така и в тази има законова база, но липсва адекватно приложение. Наред с това съществена част от проблема е и наличието на висока обществена толерантност към престъпленията, свързани с интелектуалната собственост. А тези престъпления пречат на развитието на пазара и на нормалната бизнес среда, пречат и на инвестициите - чужди и местни - в творческите индустрии, минимизират възможностите за иновации и обезценяват националното творчество и култура. Продължаваме активно да наблюдаваме пазара на разпространение на телевизионно и видеосъдържание, разпространение, да осъществяваме обмен на информация с институциите - основно Министерството на културата, СЕМ, КРС и ГДБОП. Работим и по икономически анализ за щетите, които телевизионното пиратство оказва върху държавния бюджет, върху производителите на телевизионно съдържание и върху разпространителите, които работят законно и на чисто.


Казвате, че законодателството ни е европейско, но прилагането на Закона за авторското право и сродните му права у нас куца. Имате ли някакви идеи как може да се подобри дейността на държавата в това отношение?
- Може да се направи много - като се започне от мерки за подобряване на координацията на правоприлагащите и правоохранителните органи, повишаване на административния капацитет на съответните органи, информационни кампании за повишаване на гражданската нетърпимост към престъпленията и нарушенията на права върху интелектуална собственост и се стигне до преодоляване на кризата в съдебната система и повишаване ефективността на нейната работа. Добре би било да се подложи на дискусия възможността да бъде създадена държавна агенция за регулиране и защита на интелектуалната собственост, която да бъде на подчинение на Министерския съвет и която да централизира правоприлагането в областта на интелектуалната собственост. По този начин ще бъде възможно масовите нарушения на права върху интелектуална собственост да се наказват по административен ред и да се стесни обхватът на наказателноправната норма единствено до случаите, касаещи престъпни посегателства, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност или повторност, както и тези, съдържащи елементи на организирана престъпна дейност.


ВИЗИТКА:

  • Велизар Соколов-Заки е роден на 11 март 1967 г. в София. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
  • Управител е на юридическата кантора "Арсис консултинг" от 1991 г. Кантората е тясно специализирана в областта на интелектуалната собственост.
  • Соколов е специализирал в Международния институт по право, Вашингтон. От 2004 г. е хоноруван преподавател по право и интелектуална собственост към факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Климент Охридски". От 2009 до 2010 е хоноруван преподавател към УНСС.
  • Изпълнителен директор е на "Терапро" от създаването й през лятото на 2014 г. Организацията беше учредена от няколко големи тв разпространителя и телевизии с цел да се бори с пиратството при доставката на програми.

 

в. Капитал, Телекомуникации | 28.11.2015 |

Интервю на Велизар Соколов - Заки, Изпълнителен директор на ТеРаПро


     

Горе