Законови дефицити в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост


  13-06-2018

Ефективността на правоприлагането за закрила на интелектуалната собственост зависи преди всичко от адекватната и модерна законова рамка, въз основа на която се осъществява. По време на конференцията „3P for IP: Публично-частно партньорство за закрила на интелектуалната собственост“ бяха идентифицирани основните законодателни дефицити и обсъдена общата рамка на нормативни реформи, която да предостави на контролните органи и регулаторите необходимите законови и технологични средства за повишаване успеваемостта на тяхната дейност.

Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси, изрази задоволството си от провеждането на събитието като логично продължение на парламентарните дебати, проведени по отношение на публично-частното партньорство и закрилата на интелектуалната собственост. Законодателството в областта вече е действащо. Но законодателят не бива да бъде със завързани очи или самодоволен. Той трябва да изрази готовност за корекции, ако има необходимост. Вярвам, че изграждането на вътрешни регулаторни инструменти ще бъде по-ефективния модел за правоприлагането в областта на интелектуалната собственост. Спецификата на правата, досегът с интелектуалния продукт, извежда сектора на едно ниво за търсене на творчески решения. Затова оставихме същината на регулацията в ръцете на организациите и институциите, които се занимават с интелектуална собственост. Това е пътят.

Мехти Меликов, директор дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата, подкрепи казаното от г-н Кирилов и прогнозира успешно сътрудничество между ресорните органи и индустрията в рамките на публично-частни партньорства. Той обяви, че на 21 юни ще се проведе заседание на Съвета за закрила на интелектуалната собственост, на което ще бъдат обсъдени технологичните възможности за дистанционен мониторинг на разпространяваното телевизионно съдържание, както и пазарното проучване, извършено от Ърнст&Янг.   


     

Горе